0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Giỏ hàng 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Đồng bộ khách hàng từ Getfly

Đồng bộ khách hàng từ Getfly

Với Ultramailer, bạn có thể thêm khách hàng từ Getfly vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của Getfly.

Để lấy danh bạ từ KiotViet về Ultramailer, bạn click tại mục Audience Import Import from > Getfly.

Tiếp theo, bạn truy cập mục Tích hợp của Getfly > Tích hợp phần mềm khác > Chọn Getfly và lấy thông tin API nhập vào Ultramailer > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống Getfly vào hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!