0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Giỏ hàng 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Đồng bộ khách hàng từ KiotViet

Đồng bộ khách hàng từ KiotViet

Với Ultramailer, bạn có thể thêm khách hàng từ KiotViet vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của KiotViet .

Để lấy danh bạ từ KiotViet về Ultramailer, bạn click tại mục Audience Import Import from > Kiotviet.

Tiếp theo, bạn truy cập link truy cập mục API của Kiotviet như hướng dẫn để lấy thông tin API và nhập các thông tin cần thiết vào Ultramailer > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống KiotViet vào hệ thống Ultramailer để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!